Acıya da meyil verdim. gönlüm dardadır
Sevda ziyadeyi geçti çoktandır.

Gidelim burdan.

Seni bana vermez bu yalan dünya
Topla yüreğini gidelim burdan.

Neyime servetim olsa halım yoktandır
Canım bu arzuyu boğdu çoktandır.

Gidelim burdan.

Seni bana vermez bu yalan dünya
Topla yüreğini gidelim burdan.

Bülbülün bağına hunca vurunca talan
Çok altını olsa bir gül eder mi.

Gidelim burdan.

Seni bana vermez bu yalan dünya
Topla yüreğini gidelim burdan.

Söz müzik: HiraiZerdüş